Oleh: Wisran Hadi | 9 Juni 2009

CINDUA MATO

CINDUA MATO

Berdasarkan cerita (kaba) yang asli

TUANKU MUDO PAGARUYUNG

dan disusun kembali

oleh:

Wisran Hadi

Pelakon:

1. BUNDO KANDUANG

2. DANG TUANKU

3. CINDUA MATO

4.  DATUK BANDAHARO

5. DATUK INDOMO

6. DATUK MAKHUDUM

7. TUAN KHADI

8. RAJO BUO

9. RAJO SUMPUA KUDUIH

10. RAJO IMBANG JAYO

11. DUBALANG RAJO IMBANG JAYO

12. PANYAMUN I, II, III.

13. PENDENDANG DAN PENIUP SALUANG

DENDANG PEMBUKAAN:

Ampun, ampun

Ampun baribu kali ampun

Ampunkan kami Bundo Kanduang

Ampun baribu kali ampun

Takalo maso daulu

Siriah naiak junjuangan naiak

Antimun mangarang bungo

Bumi sanang padi manjadi

Manusia lah bakambangan

Sa alam Minangkabau nangko

Di sanan rajo nan batigo

Rajo Batigo Badunsanak

Nan surang  rajo di Buo

Mangganggam adaik jo limbago

Banamo rajo Adaik

Surang rajo di Sumpua Kuduih

Mangganggam hukum kitab Allah

Banamo rajo Ibadaik

Nan gadang rajo parampuan

Mamutuih dinan gantiang

Duduak di Ulak Tanjuang Bungo

Di dalam nagari Pagaruyuang

Rajo sa Alam Minangkabau.

*

I.

RANDAI:

Puti tacinto nak ka pakan

Ka pakan mambali suto

Lah lamo curito dikabakan

Kaba banam0 Cindua Mato

Sutu baragi bungo pandan

Batabua ameh basulaman

Kok sasek tolong dimaafkan

Kaba lah lamo dikabakan

RANDAI DUDUAK

BUNDO KANDUANG  JO DANG TUANKU TAGAK

BUNDO KANDUANG:

Manolah anak kanduang Dang Tuanku

Jarek samato Bundo Kanduang

Hubungan nyao rangkai hati

Hulu jantuang limpo bakuruang

Alah lamo denai mandanga

Dalam nagari Sungai Tarab

Bandaro mamancang galanggang

Untuak mancari minantu

Ka jadi junjuangan dek anaknyo

Nan banamo Puti Lenggo Geni.

Kini baitu lah dek anak

Elok anak pai ka sanan

Cubo batuluak paandaian

Katokan ka bakehnyo

Katokan bana sungguah-sungguah

Jikok inyo namuah manarimo Cindua Mato

Ka jodoh dek Puti Lenggo Geni.

DANG TUANKU:

Ampunkan sayo Bundo Kanduang

Apo nan titah dari Bundo

Dek sayo utang manyampaikan

Namun samantangpun baitu

Elok molah dipanggia Cindua Mato

Ka kawan dalam pajalanan

Cindua Mato!

CINDUA MATO TAGAK DAN LANGSUANG MANYAMBAH

CINDUA MATO:

Ampun ambo Bundo Kanduang

Ampun sayo dek Tuanku

Ampun baribu kali ampun

Di bawah duli Sahi Alam

Apokoh titah nan kadijunjuang.

BUNDO KANDUANG:

Sabab dek anak denai imbau

Denai mandanga kaba baiak

Bandaro mamancang galanggang

Manuruik pikiran hati bundo

Baiak diliek dek anak nan baduo.

DANG TUANKU:

Ampunlah sayo dek Bundo Kanduang

Baik itu molah dek Bundo

Molah kami bajalan lai

Antaro hari alun tenggi bana

Kutiko lai elok palangkahan

Rantau nan jauah nan kadijalang.

DANG TUANKU  JO CINDUA MATO MANYAMBAH. BUNDO KANDUANG KALUA DIIRINGAN DEK URANG NAN BADUO TU.

*

II.

RANDAI:

Alah bajalan Dang Tuanku

Baduo jo Buyuang Cindua Mato

Bundo malapeh dari anjuang

Ka galanggang Datuk Bandaro

Dalam maso nan bak kian

Alah untuang takadia Allah

Cindua Mato mandanga gunjiang

Kaba nan dari urang panggaleh

RANDAI DUDUAK

CINDUA MATO TAGAK LANGSUANG MANYAMBAH DANG TUANKU

CINDUA MATO;

Ampunlah tuanku, sambah sayo.

Sanang bana tuan ku kini

Basanda di banta gadang

Dia ateh kasua Manggalo

Nan ambo bialah babaliak pulang

Malu tapupuih pado kaniang

Arang tacoreng pado muko

Kito lah kanai bincano

Pitanah dari Tanjuang Sungai Ngiang

DANG TUANKU:

Manolah buyuang adiak denai

Kato talarang tu diak kanduang

Bak sibisu barasian

Bak sikuduang dapek cincin

Kato zahir manjadi batin

DANG TUANKU JO CINDUA MATO KALUA

III.

RANDAI

Kaba baraliah hanyo lai

Sungguah dialiah sanan juo

Aliah ka Ulak Tanjuang Bungo

Ka bakeh diri Bundo Kanduang

Salamo lambek nan bak kian

Alah manjangua Bundo kanduang

Baa Kinantan pulang bataji

Sinan manitah Bundo Kanduang

RANDAI DUDUAK

BUNDO KANDUANG BAGAGEH TAGAK

MAIMBAU DANG TUANKU JO CINDUA MATO

BUNDO KANDUANG;

Apokoh nan alah tajadi

Apokoh manang si Kinantan

Mako inyo pulang bataji

Apo salahnya Bandaharo

Apokoh inyo salah sambah

Apokoh inyo salah kato

Atau daulat tak badiri.

DANG TUANKU:

Indaklah ado nan bak kian

Jiko Bundo nak tarang juo

Tanyolah pado Cindua Mato.

CINDUA MATO; (MANYAMBAH)

Ampunlah ambo Bundo Kanduang

Ampun baribu kali ampun

Dek lai takadia Allah

Mandanga ambo kaba baiak

Dari urang panggaleh

Nan datang dari Sungai Ngiang

Mangatokan tantang Mak Tuan Rajo Mudo

Nak mangawinkan anaknyo Puti Bungsu

Jo Rajo Imbang Jayo

Sabab mako dek baitu

Kamanakannyo Dang Tuanku

Alah mandapek panyakik puru

Alah dek tukak jo dek tekong

Lah bapondok ditapi aie

Nan sakarang kini nangko

Sananglah hati Bundo Kanduang

BUNDO KANDUANG:

Bala bana si Rajo Mudo

Adat dima nan nyo pakai

Mangawinkan urang sadang batunangan

Indak ko samande inyo jo denai

Indak ko sabapak inyo jo denai

Palupuah batang sitako

Kapeh panji tumbuah di lubang

Ditampuah sakali nangko

Nak den kanji ranah Sungai Ngiang

Manolah si buyuang Cindua Mato

Elok diguguah tabuah larangan

Nak tahu Basa Ampek Balai

Buliah datang inyo kamari

Di siko rundiang mako putuih

BUNDO KANDUANG KALUA

DIIRIANGKAN DEK DANG TUANKU JO CINDUA MATO

*

IV.

RANDAI

Diguguah tabuah larangan

Bunyi sapantun patuih tungga

Samo jo guruah turun ujan

Raso kaluluah bumi Allah

Rusuahlah Basa Ampek Balai

Inyo balari lari alang

Di Kampuang Dalam alah lah sampai

Indak tamuek dek banyak urang

RANDAI DUDUAK

DATUK BANDARO, TUAN MAKHUDUM, TUAN INDOMO JO TUAN KADHI  TAGAK.

SUDAH TU BUNDO KANDUANG DATANG. SADONYO MANYAMBAH KA BUNDO KANDUANG

DATUK BANDARO:

Ampunlah kami Bundo Kanduang

Ampun baribu kali ampun

Jiko dibuang kami jauah

Jiko digantuang kami tenggi

Bundo nan juo kailangan

Baa mangko babunyi tabuah larangan

Adokoh musuah datang dari lauik

Adokoh rajo nan mandugang

Di mano rando dapek malu

BUNDO KANDUANG:

Manolah Basa Ampek Balai

Tatidua denai samalam nangko

Takalok lalu barasian

Jadi bamimpi hanyo lai.

Rangkiang tujuah balirik

Salapan jo Sibayau-Bayau

Sambilan jo Sitinjau Lauik

Iyo di tangah halaman nangko

Cimpai rayo dihambuih topan

Raso taganjak batu sandi

Dikuncang garak gampo rayo

Raso mangirap panuturan

Tabang dihambuih halimbubu

Lapiak ilalang raso tabang

Bahambuih aie Sungai Bungo

Hanyuik buayan dari hulu

Mimpi sampai denai tabangun

Denai maliek kiri kanan

Satupun nan indak kaliatan

Pikie juo dek Basa nan barampek

Apokoh mimpi sabanyo?

TUAN KHADI:

Ampun sayo Bundo Kanduang

Tidaklah dapek pado kami

Iyo takawi mimpi nantun

Indak tatenggang tabicaro

Pulang maklum pado Bundo

BUNDO KANDUANG:

Manolah Basa Ampek Balai

Indak do ado nan bak kian

Lorong kapado kami nangko

Kami baduo bandunsanak

Nan jo si buyuang Rajo Mudo

Adat limbago tak dituruiknyo

Adokoh kito nan samalu

Lai ko kito nan sasopan

Pado iduk bacamin bangkai

Baiak lah mati bakalang tanah

BUNDO KANDUANG KALUA.

DATUAK BANDARO:

Bak apo dek kito nan basamo

Lorong titahnyo Bundo Kanduang

Barek nan bukan alang-alang

Bak apo dek kito ka manjawab

Bicaro kito jaanlah panjang

Apo nan titah kito junjuang.

TUAN KHADI:

Lorong dek kito nan barampek

Jikok ado pambari Allah

Jikok kiramaik Dang Tuanku

Buliahnyo inyo pikiran baiak

Babaliak hati Bundo Kanduang

Di sana kito bapacik

DATUAK INDOMO:

Lorong kapado Basa Ampek Balai

Barang kamano Bundo suruah

Kito cubo mandahului

Kito tingkek kito sigi

Iyo nagari Sungai Ngiang

Nak dicubo agak sajamang

Barang nan bungkuak dimakan saruang

*

V.

RANDAI CAPEK – INDAK PAKAI LAGU

RANDAI DUDUAK

DANG TUANKU JO CINDUA MATO TAGAK KA TANGAH

DANG TUANKU:

Manolah diak kanduang Cindua Mato

Kato putih rundiang lah sudah

Lah sapaham Basa Ampek Balai

Bundo nak mampacaliak an putiah hati

Pado mak tuan Rajo Mudo

Diak kanduang disuruah ka Sungai Ngiang

Mambao kabau si Binuang

Kinantan sarato jo si Gumarang

Manjalang alek Puti Bungsu

Eten di ranah Sikalawi

Namun samantangpun baitu

Nan lahie diak kanduang utusan Pagaruyuang

Mambao putiah hati dari Bundo Kanduang

Di batin diak kanduang suruhan denai

Japuik tabao Puti Bungsu

Langkah satapak jaan suruik

Pantangan anak Pagaruyuang

Jikok indak nan bak kian

Jikok adiak buang balakang

Dadak mananti ditampuruang

Sangkak batuang tampek maharam

CINDUA MATO:

Ampun sayo di Tuanku

Jaan ditunjuak i sayo tantang itu

Usah disabuik duo kali
Itulah pantang si buyuang nangko

DANG TUANKU:

Jikok adiak sampai di sanan

Nantikan molah kato putuih

Jiko urang manyuruah pulang

Jaan adiak padulikan bana

Nantikan Puti Bungsu datang

Amuah jo anggak ka datang juo

Jikok batamu jo Puti Bungsu

Ikolah jimaik suruah pakai

Latakkan di dalam sanggua

Iyo pitanggang alimunan

DANG TUANKU MAAGIAHKAN JIMAIK UNTUAK PUTI BUNGSU.

SUDAHTU DANG TUANKU MAAGIAHAN BABAGAI SINJATO

DANG TUANKU:
Ikolah padang Jinawi putuih rantai

Indak buliah ditantang musuh

Kanai kileknyo mati juo

Ikolah rencong batatah mandiangin

Kaganti kapan sidakahnyo

CINDUA MATO:

Ampunlah sayo Dang Tuanku

Iyo ambo nan ka bajalan

Antah iduik antah kan mati

Nyawo di dalam tangan Allah

CINDUA MATO MANYAMBAH. DANG TUANKU KALUA DIIRIANGAN DEK CINDUA MATO.

*

VI.

RANDAI

Alah bajalan Cindua Mato

Iyo ka Ranah Sungai Ngiang

Ka rumah Tuanku Rajo Tuo

Mambao kabasaran Pagaruyuang

Salamo lambek di jalan

Gumarang balari-lari alang

Binuang mairiang di balakang

Labah jo naniang tabang babondoang
Birauari Cindua Mato

Tiok ditampuah tampek kiramaik

Dikunyah pinang pamalam

Mangucap salam suok kida

Dek lamo lambek di jalan

Tibo di Bukik Tambun Tulang

Alah manyambah Cindua Mato

Mahadok ka Pagaruyuang
Mamintak doa pado Allah

Buliah salamaik di jalan nangko

RANDIA DUDUAK
CINDUA TIBO, LANGSUANG DIAMBEK DEK URANG PANYAMUN

CINDUA MATO:

Manolah datuak nan disiko

Jikok ado kahandak hati

Agak capek molah katokan

Mako sabab dek baitu

Ambo nak pai ka Sungai Ngiang

Manjua kabau nan jo kudo

Sabab nagari sadang batuah

Saudagar banyak nan kayo

URANG PANYAMUN  I;

Manolah urang mudo nan datang

Tinggakan kabau nan jo kudo

Bukak pakaian kasadonyo

Uluekan tangan baiak-baiak

Baitu nan balaku salamo nangko.

CINDUA MATO;

Caro dimano nan datuak pakai

Tantukan molah apo dakwaannyo

Kok indak buliah lalu di siko

Bialah nak amo babaliak pulang

PANYAMUN  II:

Jan banyak kecek waang lai, buyuang!

Jiko tak sayang di dunia nangko

Bia den balah kapalo waang tu

CINDUA MATO:

Adat apo tu namonyo

Mengecek indak basantano

Sarupo urang indak baraka

Baa mangko kudo den tinggakan

Baa mangko kabau agiahan

Jikok mambali den indak kamanjua

Jikok mamintak den indak kamaagiah

Salaku satampan nangko

Angkuah-angkuahnyo nan bak iko

Bak laku urang panyamun

PANYAMUN  III:

Bunuah sajo paja nangko

Pandai pulo inyo malawan

Indak tahu inyo jo Bukik Tambun Tulang

Indak tahu jo sia inyo sadang baadok an

CINDUA MATO BACAKAK MALAWAN URANG PANYAMUN.

URANG PANYAMUN SAMAKIN BANYAK. CINDUA MATO INDAK BISA DIKALAHKAN. PANYAMUN BARANTI BACAKAK.

CINDUA MATO;

Mano kalian urang panyamun

Sio sio manjariang angin

Taraso ado dapek indak

Mamintak toloang molah pado Allah.

PANYAMUN  I;

Mano kalian kasadonyo

Cari rotan nan jo manau

Buek putaran pilin tigo

Kito sauak basamo-samo

PANYAMUN MANYARANG CINDUA MATO JO ROTAN JO MANAU. TAPI CINDUA MATO INDAK TAMPAK LAI DEK MATO URANG PANYAMUN.

KASUDAHANNYO, PANYAMUN BACAKAK SAMO INYO.

DI TAMPEK LAIN CINDUA MATO SAROMAN MANGECEK JO SIBINUANG

CINDUA MATO;

Manolah juo si Binuang

Iko jinihnyo untuang kito

Jaan balalai-lalai juo

Lapehkan molah naniang jo karawai

Bia dipauliknyo urang panyamun

PANYAMUN SARUPO URANG DIPANTAK LABAH, DIKAJA-KAJA DEK SI BINUANG. ADO NAN LARI, JATUAH, MATI, MAMAKIAK-MAMAKIAK KABAU GADANG LAH MANGAMUAK.

SAGALO PANYAMUN TU PINGSAN, TABUJUA DI TANAH, BASERAK-SERAK

CINDUA MATO;

Mano sagalo urang panyamun

Nan diam di Bukik Tambun Tulang ko

Indak kalian malu jo sopan

Pado rangkayo Imbang Jayo

Lai moh indak takarajoan

Parintah rajo Imbang Jayo tu

Manga dek gaji ditarimo

Manga dek upah nan dimintak

PANYAMUN I;

Ampun kami di tuanku

Buruak baiak kami di tuanku.

CINDUA MATO;

Jikok baitu kato kalian

Nan sahinggo iko kateh

Jan manyamun-nyamun juo

Iyo di Bukik Tambun Tulang ko

Buliah nak sanang urang bajalan

Nak rami nagari nangko.

PANYAMUN SADONYO MANYAMBAH CINDUA MATO. CINDUA MATO KALUA.

VII

RANDAI

Dek mujua takadia Allah

Lapeh nan dari Tambun Tulang

Taruih bajalan Cindua Mato

Adok ka Ranah Sungai Ngiang

Tantangan diri Rajo Mudo

Mandanga ganto si Gumarang

Lah tampak pulo si Binuang

Raso marusuah dikiro-kiro

Takana jo kakak kanduang

Takanan kamanakan Dang Tuanku

Duo jo Buyuang Cindua Mato

Di manokoh garan inyo kini

RANDAI DUDUAK

RAJO MUDO, PUTI LINDUANG BULAN TAGAK MANDANGAN BUNYI GANTO DARI JAUAH

RAJO MUDO:

Tacinto ambo ka si buyuang Cindua Mato

Duo jo Dang Tuanku Sahi Alam

Nan di Ulak Tanjuang Bungo

Dalam koto Pagaruyuang

Dalam alam Minangkabau.

Itulah bunyi ganto si Gumarang

Indak ka lain indak ka bukan

Di mano inyo tu kini.

PUTI LINDUANG BULAN:

Manolah junjuangan denai

Buah hati limpo bakuruang

Tuanku Rajo Mudo

Ampun tuanku sambah sayo

Like molah urang di galanggang

Gaduah nan bukan alang-alang

Apo sabab damikian

Dek ado urang datang ka sanan

Mambao kudo jo kabau

Kabaunyo nan elok bana

Gadang nan bukan alang-alang

Gadang saketek dari gajah

Ketek saketek dari lambu

RAJO MUDO;

Itulah kabau nan banamo si Binuang

Sairiang sajalan jo si Gumarang

Kini lah jaleh sia nan datang

Japuiklah lakeh si buyuang Kacinduan

Nan datang dari koto Pagaruyuang

PUTI LINDUANG BULAN:

Manolah Tuanku janyo denai

Jikok sungguah utusan kaktuo

Nan dari Ulak Tanjuang Bungo

Nan datang kamari nangko

Molah dinanti elok-elok

Dibao siriah pinang salangkoknyo

Dilatak dalam lancang ameh

Kito songsong basamo-samo.

RAJO MUDO;

Jiko baitu kato adiak

Itulah kato sabananyo

Panggielah sagalo datuak jo Pangulu

Untuak manjapuaik utusan Bundo Kanduang.

DATUAK-DATUAK JO PANGULU TIBO BASAMO-SAMO, TAGAK MANANTI KADATANGAN CINDUA MATO.

CINDUA MATO TAGAK, DISONSONG JO SIRIAH DI CARANO.

CINDUA MATO;

Ampun ambo di Mak Tuan

Ampun ambo di mintuo

Baiak pangulu nan duobaleh.

Ambo datang kamari nangko

Dari Ulak Tanjuang Bungo

Ambo disuruah dek Bundo Kanduang

Maanta tando putiah hati

CINDUA MATO MAAGIAHAN BUNGKUSAN KA RAJO MUDO

CINDUA MATO;

Ikolah tando muko nan janiah

Nan hitam indak bakuram

Nan putiah indak babalang

Kok lai ado ka gunonyo

*

VIII.

RANDAI

Hari baiak karajo ditatiang

Baralek gadang hanyo lai

Mangawinkan Imbang Jayo

Jo si upiak Puti Bungsu

Sadang kutiko nan bak kian

Badantuang guruah toho

Lah gadang aie di halaman

Hiru biru dalam istano

RANDAI DUDUAK. CINDUA MATO JO RAJO MUDO TAGAK

RAJO MUDO:

Manolah buyuang Cindua Mato

Bak mako tajadi nak bak nangko

Gulai dimasak indak kampuah

Nasi tajarang indak masak

Aie gadang tangah ilaman

CINDUA MATO:

Ampun ambo di mak Tuan

Alang suliknyo nan bak kian

Iyo ambi datang kamari

Dititahkan dek Bundo Kanduang

Bukan maetong manaliti

RAJO MUDO:

Manolah buyuang Cindua Mato

Jaanlah itu nan dipikiekan

Jikok ado nan kurang

Kamano urang ka mamintak

CINDUA MATO;

Jikok baitu titah Mak Tuan

Baapo ambo mailak an

Iko jinihnyo gadang karajo

Bialah ambo pai ka tapian

Handak mambuang paluah buruak

*

IX.

RANDAI

Lah bajalan Cindua Mato

Iyo ka Lubuak Cendang Janggi

Daulu banamo ulak Batu Gadang

Lubuak larangan puti-puti

Kaba baraliah hanyo lai

Aliah ka diri Puti Bungsu

Mandanga kaba Cindua Mato

Lalu tasentak tagak badiri

Sampailah inyo ditapian

Alah nampak Cindua Mato

Didakek i bana sungguah-sungguah

Sanan bakato Puti Bungsu

RANDAI DUDUAK

PUTI BUNGSU JO CINDUA MATO TAGAK

PUTI BUNGSU:

Manolah adiak denai Cindua Mato

Ayam nan tangkeh di galanggang

Kaki tangan dek Bundo Kanduang

Apo sabab mako bak nangko

Duduak tamanuang-manuang surang

CINDUA MATO:

Apun sayo aciak Puti Bungsu

Hati rusuah tadayu-dayu

Bukan sabuah nan dirusuahkan

Duo bicaro nan ambo bao

Sabuah bicaro zahir

Kaduo bicaro batin

Kok tantangan bicaro zahir

Ambo tasuruah jo sirayo

Maanta si Bunuang ka Mak Tuan

Katando putiah hati Bundo

Mandanga Tuan Bungsu handka kawin

Iyo jo Rajo Imbang Jayo

Tantangan bicaro batin

Ambo mambao surek mati

Nak mambao Tuan ka Pagaruyuang

Baitu titahnyo Dang Tuanku

Jikok Tuan Bungsu indak namuah

Dang Tuanku barangkek sandirinyo

Alamat parang ka manjadi

Sabagai pulo Tuan Bungsu

Iko kiriman Dang Tuanku

Iko jimat nan ka dipakai

Latakkan di dalam sanggua

Ketek mandami bijo bayang

Bumi jo langik di kanduangnyo

CINDUA MATO MAAGIAHAN BUNGKUSAN KETEK KA PUTI BUNGSU. PUTI BUNGSU LATAKKANNYO DI DALAM SANGGUA.

PUTI BUNGSU;

Manolah buyuang Kancinduan

Jikok tantangan badan ambo

Pulang maklum ka Bundo Kanduang

Handak ditimbang badan denai

Jikok hanyo surataan buruak

Barang ka mano buruak juo

CINDUA MATO:

Jaanlah itu nan dimabuak an

Jikok tumbuah tuhuak parang

Indak ado kan ujud

Salamo buruak baiak juo

Usah uan bicaro tantang itu

CINDUA MATO KALUA, DIIRINGAN DEK PUTI BUNGSU

*

X.

RANDAI

Tantangan diri Puti Bungsu

Naiak kaateh si Gumarang

Duduak dibalakang Cindua Mato

Manuju nagari Pagaruyuang

Nak batamu jo Bundo Kanduang

Sarato Dang Tuanku Sahi Alam

Salamo lambek di jalan

Kian lamo basarang dakek

Sampai di Tabiang Sungai Dareh

Taruih ka Guguak Batu Halang

Manampuah padang nan laweh

Lah tibo inyo di Padang Gantiang

RANDAI DUDUAK. TUAN KADHI TAGAK

TUAN KADHI:

Manolah kalian kasadonyo

Hanok molah kalian

Dengan mandanga buni ganto

Bak buni ganto si Gumarang

Kok lah babaliak Kacinduan

Dari Tanjuang Sungai Ngiang

CINDUA MATO TIBO JO PUTI BUNGSU

TUAN KADHI:

Manolah buyuang Cindua Mato

Anak siapokoh nan dibao

Puti di mano inyo iko

Ataukah anak Indo Jati?

CINDUA MATO;

Ampun sayo Tuan Khadi

Ikolah inyo Tuan Puti Bungsu

Inyo manuruik pado ambo

Handak manjalang Bundo Kanduang

Duo Dang Tuanku Sahio Alam

Sarato Basa Ampek Balai

TUAN KADHI:

Astagfirullah. Laillahilallah

Manolah kalian kasadonyo

Japuik sio Upiak Puti Bungsu

Sonsong jo gandang pararakan

Tikuluak pucuak kasadonyo

PUTI BUNGSU DISAMBUIK DEK DAYANG-DAYANG.

*

XI.

RANDAI

Baruari Cindua Mato

Naiak ka ateh si Gumarang

Manuruik pulo si Binuang

Babaliak ka Pagaruyuang

Manamui Bundo Kanduang

Nan jo Tuanku Sahi Alam

Salamo lambek nan bak kian

Alah tibo inyo di sanan

Tadanga ganto si Gumarang

Iyo dek Bundo jo Dang Tuanku

Dalam istano basa nantun

Sanan manitah Bundo Kanduang

RANDAI DUDUAK

BUNDO KANDUANG, DANG TUANKU  JO CINDUA MATO TAGAK

BUNDO KANDUANG:

Anak denai buyuang Kacinduan

Lah babaliak molah anak

Iyo nan dari Tanjuang Sungai Ngiang

CINDUA MATO;

Lai lah sungguah Bundo kanduang

Manganduang badan ambo ko

Umua panjang rasaki murah

Sumangaiak dari bapak kanduang

Bagantuang di rambuik nan sahalai

Ampun ambo Bundo Kanduang

Ampun sayo di Tuanku

CINDUA MATO MAMBARIKAN KARIH JO PADANG NAN DIPAKAI CINDUA MATO PADO DANG TUANKU.

CINDUA MATO;

Lorong kapada bicaro ambo ko

Bundo manyuruah pai ka sinan

Iyo ka Tanjuang Sungai Ngiang

Tando alamaik putiah hati

Kapado mak Tuan Rajo Mudo

Alah sampai ambo di sinan

Sukolah urang nan banyak

Sagalo basa jo pangulu.

Sudah untuang takadia Allah

Kutiko marapulai sadang duduak

Mamintak dinikahkan jo Puti Bungsu

Ado sabanta itu juo

Datang topan nan jo badai

Aie gadang bukan kapalang

Tampak dek ambo Tuan Puti Bungsu

Pado inyo mati anyuik

Jadilah inyo ambo bao

Jaan manjadi sio-sio.

Inyopun suko handak kamari

Handak manjalang Bundo Kanduang

Kini di sinan ambo tinggakan

Iyo dalam nagari Padang Gantiang

Ateh istano Tuan Kadhi.

Nan sakarang kini nagko

Pulang maklum pado Bundo

BUNDO KANDUANG:

Manolah buyuang Kacinduan

Lorong kapado bicaro tu

Agak manapak tu sadikik

Di lua karangan jo buatan

Indak di dalam janji padan

Susah bana denai batenggang

Apo sababnyo damikian

Lorong dek Basa Ampek Balai

Ado tingganyo pado kito.

DANG TUANKU:

Ampun sayo Bundo Kanduang

Nan sakarang kini nangko

Tumbuah sidik jo siasek

Lorong kapado Bundo Kanduang

Pasambahan Basa Ampek Balai

Sapatah Bundo jaan tahu

Sapatah Bundo jaan pandai

Pulang bicaro kapadonyo

Jikok buruak, kecek an buruak

Jiko baiak, kecek an baiak

Tunjuak di bundo jo bicaro

Nak dirundiang dibandiangnyo

Sadang dek Basa Ampek Balai

*

XII.

RANDAI

Kaba baraliah hanyo lai

Aliah ka diri Imbang Jayo

Turun manganjua ateh anjuang

Dek arang tacoreng pado muko

Bajalan Rajo Imbang Jayo

Urang nan banyak sarato dubalang

Langkok jo alat sinjatonyo

Manyarang nagari Pagaruyuang

Handak malawan Tanjuang Bungo

Handak manyarang Dang Tuanku

Handak mandakwa Rajo Duo Selo

Mangukuih mangakeh Puti Bungsu

RANDAI DUDUAK

IMBANG JAYO JO DUBALANGNYO TIBO. DISONSOANG DEK BASA AMPEK BALAI.

IMBANG JAYO:

Manolah Basa Ampek Balai

Ambo nan datang dari jauah

Dari Tanjuang Sungai Ngiang

Dari kampuang Tuanku Rajo Mudo

Mancari anaknyo nan hilang

Nan banamo Puti Bungsu

Ambo disuruah mancarinyo

Disuruah jo kakarasan

Sabab kamari disuruahnyo

Batamu dalam undang-undang

Nan basurih bak sipasin

Nan babaun bak ambanacang

Adokoh datuak mandanga

Urang nan mangicuah mangicang nantun

Urang mahumbuak mahumbai nantun

Manolah Datuk Bandaharo

Handak dibari kato ambo

Handak dijawab kato hambo.

DATUK BANDAHARO:

Manolah rangkayo Imbang Jayo

Apokah itu dang namonyo

Apokoh itu dakwa atau barito

Apokoh itu tuntutan atau tuduah tadah

Jikok itu dakwa

Siapo urang nan didakwa

Jiko itu barito

Patuik kami mandangakan

IMBANG JAYO:

Manolah Datuk Bandaharo

Aso, jawab dangan lai

Kaduo, jawab dangan tidak

Sabab mako damikian

Indak lain indak bukan

Di siko inyo urang jahek tu

Pitanah Basa Ampek Balai

Bancano dari Pagaruyuang

DATUK BANDARO:

Jikok baitu kato tuanku

Lai ko namuah tuanku dalam adat

Lai ko namuah tuanku di limbago

Adat urang mandakwa

Adat urang basangketo?

IMBANG JAYO;

Kato denai tak basauik

Dakwa denai tak bajawab

Manolah kalian kasadonyo

Cubokan agak sajamang

Kok indak padang rantangkan manau

Nak den anjua ka balakang

DATUK BANDAHARO:

Jikok baitu kato Rangkayo

Pucuak dicinto ulam tibo

Lorong di ambo nan surang ko

Alah lamo indak bamusuah

Molah kito cubo agak sajamng

Nak bapasiah-pasiah langkah

IMBANG JAYO JO DATUK BANDARO ALAH BASIAP NAK BACAKAK

DILARAI DEK TUAN KHADI

TUAN KHADI:

Mano Tuanku Imbang Jayo

Mano pulo Datuk Bandaharo

Indak adat bukan limbago

Iyo manikam jo mambunuah

Dalam limbago rajo-rajo.

Jikok indak dapek damai

Jikok indak putuih bicaro ko

Barang kamano kito bahukum

Barang kamano mintak bana

Molah ka  samo ka Buo

Mamintak hukum ka Rajo Adat

Molah kito samo ka Sumpua Kuduih

Mamintak hukum ka Rajo Ibadat

Baitu adat limbagonyo

Pulang maklum bakeh Tuanku

IMBANG JAYO;

Molah baitu akan baiaknyo

Iyo kami tarimo nan bak kian

*

XIII.

RANDAI

Lah dijapuik Rajo Duo Selo

Nan diam di Buo Sumpua Kuduih

Dek Basa jo Imbang Jayo

Mamintak hukum kaduonyo

Pintak buliah kandak balaku

Barangkek Rajo Duo Selo

Ka nagari Padang Gantiang

Mamutuih dakwa Imbang Jayo

RANDAI DUDUAK.

IMBANG JAYO JO PANGIRIANG SARATO  BASA AMPEK BALAI LAH TAGAK. TIBO RAJO ADAT DARI BUO JO RAJO IBADAT DARI SUMPUA KUDUIH

RAJO BUO:

Manolah nan duo balah pihak

Apo sabab sarupo iko

Apo bicaro nan basakik

Mako salaku damikian

Kabakan molah basugiro

IMBANG JAYO;

Ambo nan datang dari Ranah Sikalawi

Dari Tanjuang Sungai Ngiang

Malu ambo ditariak urang

Iyo dikicuah dikicangnyo

Ruponyo urang nan mangicuah

Iyo di dalam nagari nangko

Silangkaneh dari Pagaruyuang

RAJO BUO;

Mano rangkayo Imbang Jayo

Jiko itu kato rangkayo

Laikoh namuah rangkayo dalam adat

Lai ko namuah rangkayo di limbago

Adat urang basangketo?

IMBANG JAYO;

Jikok itu kato Tuanku

Indak manumang badan nagko

Kamano pulo akan dianjak

Bana di mano akan tibonyo

RAJO BUO;

Jikok lai namuah dalam adat

Mangumbalikan kato nangko

Kapado kami nan baduo

Latakkan tando timba baliak

Nak buliah kami babicaro

Mancari dalam undang-undang

BASA AMPEK BALAI MALATAKKAN KARIH, IMBANG JAYO MALATAK AN KARIH PULO.

RAJO BUO;

Manolah Basa Ampek Balai

Jawab molah dakwaan Imbang Jayo

DATUK BANDAHARO;

Ampun Tuanku kaduonyo

Lorong malunyo Imbang Jayo

Balun lai jadi malunyo

Nalun sa asam jo sagaram

Tasabuiik mapie kawin

Hilang di tangan Rajo Mudo

Baitu bana daulunyo.

Adopun nan punyo malu nantun

Iyolah Tuanku Sahi Alam

Itu urang nan punyo tunangan

Sajak itam samerah kuku

Tantangan rangkayo Imbang Jayo

Inyo marabuik rampeh tunangan urang

Manariak malu urang

RAJO BUO;

Lorong kapado dakwaan tadi

Dakwa pado Basa Ampek Balai

Dakwaan itu dakwa nan majhul namonyo

Siapo urang nan didakwa

Mano pulo inyo Puti Bungsu

Baitu limbago basangketo

Tasabuik kicuah urang

Siapo urang nan mangicuah

Siapo urang nan dikicuah

Siapo urang nan manipu

Siapo namo galanyo

Katokan molah salangkoknyo

RAJO SUMPUA KUDUIH;

Adopun syarat dakwaan

Ado ampek parkaro

Jikok tak dapek nan bak kian

Bukan dakwaan tu namonyo.

IMBANG JAYO;

Hukum apo tu namonyo

Pabanaran apo nan dibarikan

Iyo bapijak surang sajo

Iyo mahimpik surang sajo

Aataukah hukum kitab Allah

Ataukah hukum dalam adat

RAJO BUO;

Indak sabuah tu rangkayo

Adat di syara’ pun ado

Dek adat basandi syara’

Dek syara’ basandi adat

IMBANG JAYO;

Indak hukum tu namonyo

Jikok hukum nan jatuah nantun

Indak tamakan tu di ambo

Manolah dubalang nan barampek

Agiahkan badan surang-surang

Lorong di Basa Ampek Balai

Pancuang pulo kaampeknyo

Denai malawan rajo nangko

IMBANG JAYO JO DUBALANGNYO BACAKAK JO BASA AMPEK BALAI. IMBANG JAYO MALAWAN RAJO DUO SELO.

DUBALANG JO IMBANG JAYO MATI

*

XIV.

RANDAI

Tantangan diri Tiang Bungkuak

Ayah kanduang dek Imbang Jayo

Mandanga anak nan lah mati

Inyo nak mambalehan malu anaknyo

Lah bajalan Tiang Bungkuak

Diiringan dek urang nan banyak

Saroman kaluang baba tabang

Handak manyarang Pagaruyuang

Alah datang pulo Cindua Mato

Diiriangkan Basa Ampek Balai

Manyonsong Rajo Tiang Bungkuk

Banyaklah urang mairiangkan

Ampun baribu kali ampun

Ampun kapado rang disiko

Kaba urang kami kabakan

Duto urang kami tak sato

*

Pagaruyung, 1998


Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: