Archive for the ‘Jilatang’ Category

Posted by: Wisran Hadi on 30 April 2011

Posted by: Wisran Hadi on 30 April 2011

Posted by: Wisran Hadi on 30 April 2011

NAMO BERHALA TU, SURAU

Posted by: Wisran Hadi on 30 April 2011

BADATUAK TIOK PASANDIAN

Posted by: Wisran Hadi on 30 April 2011

NANKATUJUAH PICAYO PADO TSUNAMI

Posted by: Wisran Hadi on 30 April 2011

KA BABAO KAMA MINANGKABAU KO

Posted by: Wisran Hadi on 30 April 2011

DI BATU MANANGIH GUBERNUR MANANGIH

Posted by: Wisran Hadi on 30 April 2011

Posted by: Wisran Hadi on 30 April 2011

WAKIE RAKYAT TAKUIK KA RAKYAT, ITU NAN DEMOKRASI.

Posted by: Wisran Hadi on 30 April 2011

LAH JO DUKUN-DUKUN SATO MALIANG

Posted by: Wisran Hadi on 30 April 2011

TUGAS NINIAK MAMAK DIGANTIAN DEK SUMANDO KAYO

Posted by: Wisran Hadi on 30 April 2011

WAANG LAI PANAH SUMBAYANG DI MUSAJIK TAQWA?

Posted by: Wisran Hadi on 30 April 2011

Hari-hari apo urang sumbayang jumaat di Luhak Nan Tigo?

Posted by: Wisran Hadi on 30 April 2011